Založ si blog

ESPAS zrejme pomôže rozhodovať o prioritách EÚ. Bez záujmu o váš názor.

V rámci tohto týždňového plenárneho zasadania Európskeho parlamentu sa popri takých závažných témach akými sú situácia v Sýrii, rozhodovanie o pokračovaní, alebo dočasnom pozastavení poskytovania bankových údajov občanov EÚ Spojeným štátom Americkým z dôvodu škandálu okolo NSA, či popri témach akými sú nelegálne zadržiavania a únosy občanov EÚ americkou CIA, tragédia pri Lampeduse, dopady ťažby bridlicového plynu na životné prostredie, alebo, konečne, popri témach akými sú legislatíva zameraná na znižovanie počtu fajčiarov, či nové letové pravidlá týkajúce sa odpočinku pilotov, európski politici zaoberali aj jednou oveľa menej nápadnou záležitosťou. Práve na ňu by som však rád upozornil v nasledujúcich riadkoch.

 

Tvorcom iniciatívnej správy, o ktorej bude reč je člen európskych konzervatívcov, James Elles. Jeho návrh vyzýva na založenie Európskeho systému strategických a politických analýz a parlamentom bol odsúhlasený v utorok 8. októbra v popoludňajších hodinách. Týmto rozhodnutím sa tak učinil ďalší krok k posilneniu rozhodovacích právomocí euroúradníkov na úkor občanov EÚ.

 

Európsky systém strategických a politických analýz

 

Európsky systém strategických a politických analýz (ESPAS) vnikol ako pilotný projekt v roku 2010 a o dva roky nato nadobudol štatút prípravnej akcie. Jeho poslaním má byť vytvorenie medzi inštitucionálneho systému na identifikáciu a mapovanie dlhodobých trendov. Podľa oficiálnej charakteristiky má projekt pomôcť Európskym inštitúciám pri príprave a reagovaní na problémy definovaním strategických možností, stanovovaním politických priorít, či formovaním politického kontextu.

 

S transformáciou projektu na funkčný systém tak, ako navrhuje spravodajca James Elles, sa čiastočne dá súhlasiť, pokiaľ hovoríme o potrebe politikov intenzívnejšie študovať a monitorovať hlavné celosvetové trendy. Ak sa ale na celú záležitosť pozrieme komplexnejšie, veľmi rýchlo pred nami vystane rad vážnych pochybností.

 

V prvom rade ide o úpornú snahu založiť systém sledovania a vyhodnocovania dlhodobých trendov, hoci, ako sa správne podotýka v stanovisku Výboru pre regionálny rozvoj, za vypracovanie dlhodobých sociálno-ekonomických stratégií a vykonávanie politík v EÚ zodpovedajú rôzne verejné organizácie, ako sú európske inštitúcie, vládne ministerstvá, útvary regionálnych alebo miestnych orgánov a špecializované agentúry.

 

Po druhé, ESPAS má fungovať na administratívnej úrovni, čo by bolo možné vítať ako prezentované úsilie o lepšiu koordináciu medzi európskymi inštitúciami, keby tieto neboli na míle vzdialené občanovi EÚ. Pripomeňme, že jedinou volenou európskou inštitúciou, aj to s limitovanými právomocami, je Európsky parlament. ESPAS však nemá byť riadený len zástupcami parlamentu, ale aj skupinami pozostávajúcich z členov Komisie, Rady a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Pre objektívnosť treba uviesť, že spravodajca počíta s participáciou zamestnancov i ďalších inštitúcií a orgánov EÚ vrátane Výboru regiónov. Nespresňuje však ich právomoci.

 

Príliš veľa moci v rukách (ne)vyvolených

 

Prejdime teraz k jadru veci, totiž k cieľom celého návrhu. Respektíve, zrekapitulujme si už spomenuté ciele a spresnime ich v súlade so schváleným návrhom a nezabúdajme pritom, že ako občania EÚ máme mať, de facto, odoprenú akúkoľvek možnosť ovplyvniť chod celého systému. ESPAS, ako sme už uviedli, bude mapovať a identifikovať dlhodobé trendy. Jeho vyhodnotenia, stratégie a odporúčania majú ďalej slúžiť ako podklady pre politické rozhodnutia a ako sa v schválenom návrhu otvorene uvádza, ESPAS „…môže formovať budúci politický kontext,…poskytovať základ pre úvahy v rámci príprav rozpočtu EÚ, určovania strategických priorít…”

 

Nie je namieste špekulovať o zárodkoch európskej CIA, či akýchkoľvek iných konšpiračných teóriách. Jedno je však isté: V dobe, keď informácia znamená moc, má byť moc v podobe ESPAS sústredená do rúk nevolených zástupcov. Ďalším problémom je, že ide o moc potenciálne veľkých rozmerov. Namiesto jasne definovaného rámca pôsobnosti sa totiž predpokladá, že systém bude ovplyvňovať rozhodovanie o „otázkach kľúčovej dôležitosti” ako takých, čo v podstate nemá ďaleko od priameho nastoľovania politickej agendy. A za skutočnosť, že táto agenda nebude riešiť problémy bežného európskeho občana hovorí práve široký rámec, v ktorom sa otázky chudoby, nezamestnanosti a sociálnej exklúzie môžu doslova rozplynúť, ak nie celkom obísť.

 

Nakoniec, pri čítaní slovných spojení typu „zainteresované záujmové skupiny,  podnikateľské a mimovládne organizácie…” hlavne, keď sa nachádzajú v odstavci o systéme podávania správ politikom, nie je ťažké uhádnuť koho politika sa má za pomoci systému ESPAS presadzovať.

 

Originál schváleného textu:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0265+0+DOC+PDF+V0//EN

 

 

 

 

 

Správa z nesprávnej cesty

03.05.2017

Ešte pred sto päťdesiatimi rokmi dreli naši predkovia 16 hodín denne. Tvrdej a dlhej driny neboli ušetrené ani malé deti, ktoré, aby dočiahli k niektorý strojom, museli stáť na stoličkách. viac »

„Moderná“ ľavica – biely kôň utečeneckej krízy

30.12.2016

Osobnosti veľkého formátu, medzi ktoré nesporne patrí aj poľsko-britský sociológ Zygmunt Bauman, je zložité, často až nemožné kategorizovať, či zaraďovať do akýchkoľvek prúdov. No viac »

Porážka nekapitalistickej ľavice na Slovensku. Východiská aplikovateľné na národnej a európskej úrovni.

27.06.2016

Nekapitalistická ľavica je nie len svedkom, ale aj obeťou globálneho posilňovania imperatívu voľného trhu na úkor rešpektovania ľudských práv. Táto skutočnosť je najevidentnejšia v krajinách viac »

Koruna, Česko

Číňania z CEFC cúvajú z navýšenia podielu v J&T Finance Group

19.03.2018 22:56

Čínska skupina CEFC stiahla žiadosť o navýšenie podielu v skupine J&T Finance Group, ktorú podala Českej národnej banke (ČNB).

Trump

Donald Trump chce zaviesť trest smrti pre drogových priekupníkov

19.03.2018 22:42

Prijatie zákona zavádzajúceho absolútny trest pre dílerov je podľa komentátorov málo pravdepodobné, pretože zákonodarcovia sa k návrhu stavajú skôr skepticky.

dve percentá dane, Pravda, 2%

Bystrá škôlka

19.03.2018 21:39

Bystrá škôlka ponúka vzdelávanie v anglickom a slovenskom jazyku na princípoch Montessori pedagogiky.

Spoločnosť Prometheus

Spoločnosť Prometheus - združenie svetských humanistov

19.03.2018 21:33

Celoslovenské O. Z. zamerané na propagáciu nenáboženského pohľadu na svet, vedy a demokracie. Presadzujeme finančnú a ideologickú odluku cirkví od štátu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 28
Celková čítanosť: 62504x
Priemerná čítanosť článkov: 2232x

Autor blogu

Kategórie